2;.

Ky namaz bën pjesë në grupin e namazeve nafile [].

Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “ Kush e lë pa falur namazin e vitrit ai konsiderohet njeri i keq dhe nuk duhet t’i pranohet dëshmia. class=" fc-falcon">Pesë kohë të namazit.

- Falni namazin dhe jepni zeqatin, dhe përuluni (në ruku’ ) me ata që përulen.

.

. . .

2.

Këmbët i mbajmë paralelisht të ndara nga njëra-tjetra në largësi rreth katër gishta. . .

1. Por nëse kërkoni Kalendarin e namazit (Kalendari i faljeve ose Vaktia e namazit) për.

s).

By.

Por nëse kërkoni Kalendarin e namazit (Kalendari i faljeve ose Vaktia e namazit) për. Namazi duhet të falet në kohën e tij të caktuar.

. Me te Lexuarat.

.
Rreth namazit të natës flasin dhjetëra ajete të Kuranit Famëlartë, po ashtu edhe shumë Hadithe të Profetit Muhamed (a.
Namazi i jacisë(darkës) ka trembëdhjetë rekate.

Falja e namazit të teravisë në Ramazan është sunet.

s.

Si te falim namazin?Ne kete video, do te gjeni menyren se si falen 5 kohet e namazit, duke filluar nga: Sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe jacia. 2. .

. Prej vetive tjera të tyre janë edhe cilësitë që ua cek Allahu në Kuran:. Ajeti 3. . . Në kopsht, në fushë kur falet kaza, vetëm ose me xhemat, është sunnet që ezani dhe ikameti i meshkujve të këndohen me zë të lartë.

.

. Apr 18, 2020 · Në këtë artikull të shkurtër do të shpjegojmë vlerën e namazit të natës, rëndësinë e faljes së tij dhe begatitë që fitojmë nga falja e këtij namazi.

Sep 25, 2020 · Falet vetëm gjatë muajit të Ramazanit çdo ditë mes të namazit të jacisë dhe vitrit.

.

.

.

Vaktia e namazit.